Fotoba XLD 170

FotobaTitel TitelNová Fotoba XLD 170 je nejvíce flexibilní řezačka firmy. Řezání z role i z archu. Příčný i okrajové podélné řezy plus prořezávání uprostřed. Bez ohledu na jakékoliv vychýlení, řezačka se automaticky znovu přenastaví k okraji tištěného obrazu. Pokud tiskárna nevytiskne motiv rovnoběžně s okrajem médií, nebo v případě, že tiskárna nedokáže odvíjet roli (arch) zpříma, provede korekci nastavením řezacího systému do požadovaného směru.

Řezačka zvládne nejvíce flexibilní média až do maximální tloušťky 0,8mm, včetně polykarbonátu, fotografický papír, vinyl, samolepicí vinyl, PVC, film, plátno, laminované tisky, atp.

 Technický list

Přihlásit se