Perzonalizovaný tisk

Černobílý i barevný digitální tisk, lze perzonalizovat nebo obměňovat jednotlivé části pro jednotlivé tisky. Data mou být připravena jako mnohostránkový dokument před tiskem (sloučení návrhu s databázi) nebo přímo doplňujícím softwarem při tisku. Na detaily přípravy dat pro perzonalizaci se vždy před tiskem dotažte.
Možnosti využití:
– adresné dopisy s jedinečnou adresou
– adresní štítky na obálky
– potisk předsekaných etiket proměnným obsahem
– jedinečné čárové kódy pro označení výrobků
– jedinečné obálky brožur

Přihlásit se