Historie firmy

Výrobní hala, velkoplošný tiskByla založena v roce 1991. V této době se převážně věnovala digitálnímu zpracování map. Za zmínku stojí dvě prvenství, které naše firma drží (speciální mapy pro orientační běh), a to jako první v ČR jsme mapu zpracovali digitálně a též jako první ji i digitálně vytiskli.

Postupně docházelo k rozšiřování záběru služeb a k mapám přibylo zpracování a příprava tištěných prezentačních a informačních materiálů (katalogy, brožury, letáky, apod.).

V roce 2003 firma rozšířila své služby o velkoplošný tisk, který je v současné době nejdynamičtěji se rozvíjející divizí.

Srdcem firmy je pak grafické studio, které připravuje podklady pro digitální výstupní zařízení. Letité know how v oboru nám umožňuje mít plně pod kontrolou barevnost a kvalitu dat.

Výrobní hala, velkoplošný tiskByly kladeny stále vyšší nároky na kvalitu, rychlost a kvantitu zpracování, které vyústily v postupné vybavování špičkovým zařízením až do dnešního stavu, kdy firma disponuje v oblasti digitálního tisku dvěma výkonnými stroji Minolta pro málonákladový tisk,  několika pracovišti PC, Unix.
V oblasti velkoplošného tisku firma disponuje stroji šíře 500 cm, 320 cm a 160 cm. Dále pak UV zařízením pro potisk deskových materiálu do rozměru 200×300 cm a zařízením pro digitální dokončovací zpracování (ořez, frézování, rylování, …).

V roce 2014 došlo k dalšímu rozšíření o sublimační tisk (potisk látek). Dvě sublimační tiskárny, kontinuální sublimační lis. Vzniklo nové oddělení pro dokončující zpracování látek (šití). V současnosti vyrábíme řadu typů dresů a sportovních oděvů pro různé sporty.

Nárust objemu práce si vyžádal nemalé investice do pracovních prostor. V současné době firma disponuje 1800 m² pracovní zastřešené vytápěné plochy. Kvalitní technika a dlouhodobě získávaný know how vykrystalizovaly v dnešní podobu nabízených služeb v oblasti reklamy a digitálního zpracování:

  • velkoplošný tisk (megaboardy, autoplachty, billboardy, ….)
  • grafika
  • digitální tisk
  • sublimační tisk
  • výroba dresů
  • vzorkovnice, kalendáře, šanony,  …

Výrobní hala, velkoplošný tiskZa 32 let existence prošla firma výrazným vývojem, který vždy sledoval rozvoj moderních technologií a sama je jako jedna z prvních zaváděla.
Vyvíjíme velké úsilí, aby tomu bylo tak i v nadcházejících letech.
Již dnes připravujeme technologická rozšíření, která diktují trend v našem oboru, tak abychom byli stále lépe připraveni uspokojovat potřeby současných a budoucích zákazníků.

Miroslav Hadač                                                                       Luděk Pavelek

Přihlásit se