Rozšíření a modernizace technologií velkoplošného tisku


  V roce 2018 společnost NORD SERVICE, s.r.o. realizuje projekt Rozšíření a modernizace technologií velkoplošného tisku,registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0009279, jehož cílem je pořízení pěti moderních technologií:
  1) Tiskový stroj s LED vytvrzováním pro tisk rolových materiálů;
  2) Inkoustová tiskárna vytvrzující inkoust UV zářením;
  3) Sublimační tiskárna;
  4) Signage tiskárna;
  5) Lis na očka.
  Projekt je jednoetapový a po pořízení technologického vybavení (výběrové řízení a nákup) bude investiční majetek ihned plně využíván. Po realizaci přípravných fází projektu bude projekt zahájen 1. 1. 2018 a ukončen 30. 11. 2018.
  Díky realizaci projektu získá společnost technologické vybavení, na němž bude vyráběno a prodáváno široké spektrum velkoformátových propagačních a marketingových materiálů, s vysokou přidanou hodnotou v malých až středně vysokých nákladech velkoformátové produkce. Celkově realizací projektu dojde k: rozšíření stávající digitální polygrafické výroby; nabídka nových produktů, v kvalitě, která není v současnosti v regionu obvyklá; zvýšení výrobní kapacity, snížení přímých nákladů na výrobu, vytvoření tří nových pracovních míst, růstu tržeb o 11%; moderní výroba i provoz s důrazem na ekologii.
  Projekt Rozšíření a modernizace technologií velkoplošného tisku je spolufinancován Evropskou unií. 

  Přihlásit se